Cristin-prosjekt-ID: 2053057
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2022, 15:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053057
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2022, 15:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk form hos barnekreftoverlevere

prosjektleder

Truls Raastad
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/739

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. august 2018 Slutt: 6. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk form hos barnekreftoverlevere

Populærvitenskapelig sammendrag

Internasjonale studier viser at barnekreftoverlevere har dårligere fysisk form enn jevnaldrende kontroller og har høyere risiko for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. Det er vist en syv ganger høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer blant barnekreftoverlevere sammenlignet med jevnaldrende kontroller. Årsakene til dårligere fysisk form blant barnekreftoverlevere er mange. Behandlingen kan ha direkte negative effekter på lungefunksjon, sirkulasjonssystem, nervesystem og muskulatur. I tillegg kan fysisk aktivitetsnivå bli redusert på grunn av frykt eller andre barrierer. Hensikten med denne studien er å kartlegge om norske barnekreftoverlevere er i dårligere fysisk form enn jevnaldrende kontroller og videre studere årsakene til at den fysiske formen er dårligere hos barnekreftoverlevere. Bedre kunnskap om hvorfor den fysiske formen til barnekreftoverlevere er redusert kan bidra til målrettede intervensjoner for ulike grupper slik at tiltakene blir mer effektive for den enkelte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Ellen Ruud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ellen Margrete Apalset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kristian Bernhard Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jostein Hallén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »