Cristin-prosjekt-ID: 2053063
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053063
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fase 3b studie med Nivolumab alene eller nivolumab i kombinasjon med Ipilimumab, eller cellegiftbehandling, til pasienter med kolorektal kreft med spredning og høy mikrosatelitt instabilitet (MSI-H)

prosjektleder

Halfdan Sørbye
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1021

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2019 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fase 3b studie med Nivolumab alene eller nivolumab i kombinasjon med Ipilimumab, eller cellegiftbehandling, til pasienter med kolorektal kreft med spredning og høy mikrosatelitt instabilitet (MSI-H)

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med kolorektalkreft med spredning har generelt liten nytte av immunterapi. Et unntak ser ut til å være pasienter med såkalt MSI-H som ser ut til å ha betydelig nytte av dette som 2-linjes behandling. I Norge gis dette unntaksvis som off-label behandling i andre linje. Mange pasienter med MSI-H fallerer imidlertid for fort til å kunne få dette først i 2-linje. Studien gir mulighet til å kunne tilby dette til alle pasienter og som førstelinjes behandling til 2/3. Studien sammenlikner enkeltstoff med immunterapi vs kombinert immunterapi mot vanlig cellegift. Pasienter som får cellegift, vil kunne få immunterapi etterpå. Studien vil i tillegg gjøre en rekke analyser i tumorvev, og blod for å øke forståelsen av hvorfor immunterapi ser ut til å ha god effekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Halfdan Sørbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hanne Hamre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Marianne Grønlie Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3