Cristin-prosjekt-ID: 2053067
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053067
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hva nå? Å bli voksen med cerebral parese

prosjektleder

Gunvor Lilleholt Klevberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1319

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 1. september 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva nå? Å bli voksen med cerebral parese

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å evaluere effekt av Cerebral parese oppfølgingsprogrammet (CPOP) og beskrive behov for oppfølging blant ungdom med CP, gjennom å sammenlikne de eldste deltakerne i CPOP med en historiske referansegruppe av jevnaldrende med CP som ikke har vært fulgt i et systematisk oppfølgingsprogram. Studien har et komparativt tverrsnittdesign og vil inkludere populasjonen av 163 ungdommer med CP (f. 2002-2003) som har deltatt i CPOP fra Helse Sør-Øst (CPOP-gruppen), samt en referansegruppe av 76 ungdommer med CP fra HSØ som ble undersøkt i 2009. Data inkluderer kliniske undersøkelser fra den rutinemessige CPOP-oppfølgingen og spørreskjemaer om smerter, livskvalitet, psykisk helse og oppfølgingsbehov. Studien vil bidra med kunnskap om effekt av systematisk oppfølging gjennom barnealder, og på den måten bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle CPOP.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunvor Lilleholt Klevberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Reidun Jahnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Petra Ahlvin Nordby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Sonja Elkjær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4