Cristin-prosjekt-ID: 2053075
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053075
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hypoandrogenisme hos Addison pasienter

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1537

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hypoandrogenisme hos Addison pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Lave testosteronnivåer øker bla risikoen for redusert livskvalitet og infertilitet. Testosteron er det mest bioaktive av de androgene steroidhormonene. Andre steroidhormoner er kortisol, aldosterone, østrogen, progesteron. Steroidhormoner dannes hovedsakelig i binyrebarken og gonadene. Addisons sykdom skyldes en autoimmun destruksjon av binyrebarkens hormonproduksjon. Halvparten har også annen autoimmun sykdom, for eksempel primær ovarial insuffisiens (POI) som fører til nedsatt produksjon av steroidhormoner fra ovariene og infertilitet. Det eksisterer lite kunnskap om tilsvarende gonadeaffeksjon hos menn. Ved å se på data fra Register for Organ-spesifikke Autoimmune Sykdommer kan vi finne prevalensen av Addisonpasienter med hypoandrogenisme samt avklare hvorvidt svikten er primær/sekundær. Reseptregisteret, kan gi oss oversikt over hvilke substitusjonspreparater pasientene bruker og evt klinisk og biokjemisk effekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Marianne Øksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2