Cristin-prosjekt-ID: 2053081
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053081
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 00:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Polymyalgia rheumatica (PMR) in Agder Norway.

prosjektleder

Geirmund Myklebust
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 45964

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Polymyalgia rheumatica (PMR) in Agder Norway.

Populærvitenskapelig sammendrag

En pasientcohort fra Aust-Agder med sykdommene polymyalgia rheumatica (PMR) og kjempecellearteritt (GCA) ble inkludert 1987 - 1994 og fulgt prospektivt. Resultatene dannet grunnlag for en doktorgrad i 2004 (Universitetet i Tromsø). En ønsker nå å følge opp samme pasientcohort med hovedvekt på personene med PMR. Her ønskes spesielt å se på dødelighet, dødsårsaker, cancerforekomst, komorbiditet og komplikasjoner knyttet til behandlingen (kortikosteroider).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geirmund Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Dag Magnar Soldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Stig Tengesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 3 av 3