Cristin-prosjekt-ID: 2053092
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 01:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053092
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 01:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Presisjonsdiagnostikk og prediksjon i ischemisk hjertesykdom (PM Heart)

prosjektleder

Pål Haugar Brekke
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 50749

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 1. oktober 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Presisjonsdiagnostikk og prediksjon i ischemisk hjertesykdom (PM Heart)

Populærvitenskapelig sammendrag

Det NordForsk-finansierte forskningsprosjektet PM Heart ønsker å lage bedre diagnostiske og prognostiske modeller for ischemisk hjertesykdom ved å kombinere store sett av kliniske data, genetiske data og bildedata for å danne dype fenotyper for hjertepasienter. Målsetningene er å identifisere pasienter med lav risiko for hendelser (både primær- og sekundærprevensjon) for å redusere overbehandling og redusere samfunnskostnader, og i tillegg å identifisere individer med høy risiko som krever tettere oppfølging. Den aktuelle søknaden omhandler arbeidspakken for avansert bildeanalyse under PM Heart. Overordnede hypoteser er: - automatisert analyse av bilder fra ekkokardiografi (ekko) og angiografi (angio) med dype læringsmetoder (DL) kan utgi målinger med samme presisjon som eksperter - tillegg av automatiserte målinger fra ekko og/eller angio kan forbedre kliniske prediksjonsmodeller - DL-analyse av ekko- og angiobilder vil gi ny kunnskap om pasientenes tilstand og prognose

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Haugar Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3