Cristin-prosjekt-ID: 2053136
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053136
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fedme og fekal mikrobiota

prosjektleder

Per Grønaas Farup
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 43353

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 23. september 2019 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fedme og fekal mikrobiota

Populærvitenskapelig sammendrag

Precision Microbiome Profiling (PMP) er en ny og meget detaljert metode for analyse av tarmfloraen. Formålet med studien er å bruke denne metoden for å kartlegge tarmfloraen hos personer med sykelig overvekt før og etter operasjon for sykelig overvekt. Studien skal også sammenligne tarmfloraen hos personer med sykelig overvekt og normal vekt, og hos personer med og uten irritabel tarm syndrom. Funnen vil kunne få betydning for diagnostikk og behanding av overvekt og irritabel tarm syndrom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Grønaas Farup

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1