Cristin-prosjekt-ID: 2053146
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2021, 11:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053146
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2021, 11:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mestringstro og funksjonsnivå under rehabilitering

prosjektleder

Kjersti Stormark Rabanal
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 46224

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestringstro og funksjonsnivå under rehabilitering

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien har som formål å: 1) Kartlegge nivå på mestringstro blant deltakerne ved rehabilitering for langvarig muskel- og skjelettplager. 2) Studere hvorvidt deltakernes nivå av mestringstro er assosiert med nivåene av selvrapportert helse og funksjonsnivå. Deltakere ved en institusjon for spesialisert rehabilitering innen muskel- og skjelettplager vil bli invitert til å delta ved å besvare to spørreskjema (hvorav ett skjema allerede blir besvart av alle deltakere på institusjonen uavhengig av prosjektet). Rekruttering vil skje ved innkomst via fysioterapeuter på avdelingen. Deltakerne vil få utdelt et spørreskjema om mestringstro (norsk versjon av General Perceived Self-Efficacy Scale). Som del av daglig drift fyller deltakerne inn skjemaet COOP/WONCA som registrerer funksjonsnivå. Data fra de to skjemaene vil bli sammenstilt i statistiske analyser. Studien vil kunne bidra til en bedre forståelse av faktorer som har betydning for vellykket rehabilitering av muskel- og skjelettplager.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Stormark Rabanal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger

Ida Helene Tranvåg Yksnøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
1 - 2 av 2