Cristin-prosjekt-ID: 2053148
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2022, 13:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053148
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2022, 13:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Akutt effekt av høyintensitetstrening i svangerskapet på fosterets blodfordeling og puls

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 62993

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akutt effekt av høyintensitetstrening i svangerskapet på fosterets blodfordeling og puls

Populærvitenskapelig sammendrag

Gravide kvinner er anbefalt å være fysisk aktive med moderat intensitet minst 150 minutter i uka men under 15% av norske kvinner oppfyller disse anbefalingene. De vanligte grunnene til at kvinner ikke er fysisk aktive i svangerskapet er at de opplever at de ikke har tid til trening og at de er usikre på hvilken type trening som er trygt å gjennomføre. Intervalltrening med høy intensitet, det vil si korte perioder hvor man trener med høy intensitet avbrutt av roligere pauser, gir bedre effekt på blodsukkerregulering enn kontinuerlig trening med moderat intensitet. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan fosterets blodfordeling påvirkes av en enkelt treningsøkt med høy intensitet i perioder av økta. Vi vil undersøke blodfordelig og puls hos fosteret ved hjelp av ultralyd. Prosjektet vil gi oss kunnskap om sikkerhet og effekt av intervalltrening for gravide. Dette vil være viktig fordi slik trening kan være et alternativ til dagens anbefalinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kjell Åsmund Salvesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ella Rauhala

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3