Cristin-prosjekt-ID: 2053153
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053153
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forbedring av kommunikasjonsmetodikk ved AMK-samtaler

prosjektleder

Pål Gulbrandsen
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 57925

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. oktober 2019 Slutt: 7. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbedring av kommunikasjonsmetodikk ved AMK-samtaler

Populærvitenskapelig sammendrag

1. Forprosjektet er et kvalitetsforbedringsprosjekt der AMK Sykehuset i Vestfold (som svarer på 113-nødsamtaler) samarbeider med firmaet Somsagt, som leverer kommunikasjonstrening. Formålet er å finne ut om slik trening fører til ønsket atferdsendring hos AMK-operatører. Treningen dreier seg om å forbedre emosjonell respons i samtalene samtidig med bruk av Norsk Medisinsk Index. 2. Det samles inn data om bruk av tid og utfall av samtalene, samt lydopptak. Dette er ordinær del av kvalitetssikringen ved AMK. 3. For å identifisere konkret atferdsendring, ønsket eller uønsket, må øvede forskere studere et tilfeldig utvalg samtaler i detalj. Dette krever at lydopptakene distribueres til et definert antall forskere (2-3) og en transkribør. Samtalene kan inneholde helseopplysninger og personopplysninger. 4. Sykehuset i Vestfold, Somsagt og forskerne ønsker å publisere anonymiserte resultater av forskningen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Pål Gulbrandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jennifer Gerwing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 2 av 2