Cristin-prosjekt-ID: 2053154
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053154
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Opplevelse av smerte og angst hos pasienter innlagt kirurgisk avdeling

prosjektleder

Tone Marte Ljoså
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 40614

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. september 2019 Slutt: 15. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opplevelse av smerte og angst hos pasienter innlagt kirurgisk avdeling

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å få et innblikk i pasientens opplevelse av smerte og angst under innleggelse i kirurgisk avdeling. Prosjektet involverer to pasientgrupper: Pasienter med akutt smerte og pasienter med både langvarig og akuttsmerte. Demografi, kliniske data, smerte og angst kartlegges ved hjelp av tre spørreskjema - demografi og kliniske data, Brief Pain Inventory (BPI) og Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Studien bruker en deskriptiv og longitudinell metode med en baseline og follow-up. Resultatene fra studien gir en beskrivelse av smerte og angst hos kirurgiske pasienter ved innleggelse og utskriving fra sykehus. Studien kan gi en indikasjon om smerte og angst er tilfredsstillende behandlet under sykehusoppholdet, og om det trengs endringer i behandlingen. Prosjektet kan skape grunnlag for videre forskning på årsaksfaktorer og forbedrede tiltak rettet mot symptomlindring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Marte Ljoså

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Beate Kristin Bårdvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2