Cristin-prosjekt-ID: 2053165
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 01:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053165
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 01:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Asbestsement og kreftrisiko blant produksjons- og servicearbeidere og deres ektefeller og barn

prosjektleder

Kristina Kjærheim
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 52293

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Asbestsement og kreftrisiko blant produksjons- og servicearbeidere og deres ektefeller og barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en 70 års oppfølging av arbeidstakere og ektefeller/barn av arbeidstakere ved Norges eneste asbestsementfabrikk, som var i drift fra omlag 1945-1981. Det er godt etablert at asbest øker risikoen for lungekreft, mesoteliom og en rekke andre kreftsykdommer. Vi vil sammenlikne kreftrisikoen i de nevnte gruppene med forekomsten i den generelle befolkningen, og om mulig gjøre sammenlikninger mellomhøyt og lavt eksponerte. Den lange oppfølgingstiden vil gi ny informasjon om risiko lenge etter at eksponeringen har opphørt. Inklusjon av ektefeller og barn, samt korttidsansatte, vil gi viktig informasjon om risiko blant lavt eksponerte. Dette er av interesse ettersom asbest fortsatt forekommer i eldre bygg og anlegg, og derfor fortsatt er en miljørisiko å regne med.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Kjærheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Jan Ivar Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Bente Ulvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

Karl-Christian Nordby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
1 - 4 av 4