Cristin-prosjekt-ID: 2053181
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053181
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 01:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barn og unge med medfødt russkade - klinisk bilde, utredning og diagnostikk

prosjektleder

Jon Skranes
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2404

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn og unge med medfødt russkade - klinisk bilde, utredning og diagnostikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Medfødte russkader er en samlebetegnelse for hjerneskader som oppstår etter eksponering for alkohol og/eller andre rusmidler i fosterlivet. Slike skader er blant de hyppigste årsaker til mild utviklingshemming, generelle lærevansker og atferdsvansker, og eneste årsak som helt kan forebygges. Det mangler evidensbasert kunnskap om pasientgruppen i Norge. Prosjektet vil kartlegge forekomst, alvorlighetsgrad, klinisk bilde og hjernefunn hos 228 barn og unge i alder 0 -18 år henvist til Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader. Den planlagte studien vil frembringe ny kunnskap om medfødt russkade og sammenheng mellom klinisk bilde og evt. patologiske funn på EEG og bildediagnostikk. Kunnskap fra prosjektet vil kunne danne basis for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av pasientgruppen i første- og andrelinjetjenesten. For aktuelle pasientgruppe vil økt kunnskap kunne føre til bedring av funksjon, økt livskvalitet og forebygging av sekundære vansker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Knut Jørgen Bjuland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Gro Løhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Marianne Møretrø Flak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Harald Beneventi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »