Cristin-prosjekt-ID: 2053189
Registrert av: REK Sist endret: 15. august 2021, 10:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053189
Registrert av: REK Sist endret: 15. august 2021, 10:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kikhoste epidemiologien med fokus på effekten av boostervaksinene i den Norske barnevaksinasjonsprogrammet på den alders-spesifikke kikhoste insidensen

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 47332

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2019 Slutt: 31. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kikhoste epidemiologien med fokus på effekten av boostervaksinene i den Norske barnevaksinasjonsprogrammet på den alders-spesifikke kikhoste insidensen

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å studere mulige endringer i forekomsten av kikhoste etter innføring av kikhoste-boosterdoser til 7–8-åringer i skoleåret 2005/06 og til 15–16-åringer i skoleåret 2013/14.

Sammendrag

Kikhoste er et viktig folkehelseproblem i Norge til tross for høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet. Norske barn tilbys vaksine mot kikhoste ved 3-, 5- og 12-månedersalder. I tillegg tilbys to boostervaksiner: den første ved 7–8- års alder og den andre ved 15–16- års alder. Etter innføring av boosterdose til 7–8-åringer i skoleåret 2005/06, økte forekomsten av kikhoste blant tenåringer. På grunn av dette ble den andre boosterdosen til 15–16-åringer introdusert i skoleåret 2013/14.

Formål:

Studiens formål er å undersøke forekomsten av kikhoste i Norge i årene 1996–2019. Spesielt vil vi undersøke effekten av boostervaksine dosene på forekomsten av kikhoste i Norge. Vi vil studere effekten av boosterdosene blant de som blir vaksinert, men også undersøke om dosene har indirekte effekter på andre aldersgrupper, spesielt spedbarn som er for unge for å bli vaksinert. Vi vil svare på følgende spørsmål:

 • Hvordan endret forekomsten seg av kikhoste i løpet av disse årene blant den norske befolkningen, både blant den vaksinerte og uvaksinerte befolkningen?
 • Hvordan endret aldersfordelingen seg av personer som ble syke med kikhoste i løpet av disse årene?
 • Hvor stor andel av vaksinerte personer blir smittet til tross for vaksinasjonen?

Resultatene er viktige både for å opprettholde høy kvalitet på barnevaksinasjonsprogrammet, samt for å informere om mulige endringer i vaksinasjonspolitikken.

Hvem inkluderes?

I denne studien inkluderer vi alle tilfeller av kikhoste som ble meldt til det norske Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i årene 1996–2019.

Hvilke data brukes?

Vi vil bruke data om alle tilfeller av kikhoste fra MSIS og koble dataene med individuelle kikhostevaksinasjonsopplysninger, som er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregistret (SYSVAK). En person, som ikke er en del av studien, vil gjennomføre koblingen ved bruk av fødselsnummer. Personidentifiserbare opplysninger erstattes med en studie-ID. Prosjektmedarbeidere vil kun ha tilgang til avidentifiserte data, og ikke til personopplysningene eller koblingsnøkkelen.

Har du spørsmål om personvern, datasikkerhet, innsyn, innsigelser (behandlingsbegrensning), retting og/eller sletting, kan personvernombudet ved Folkehelseinstituttet kontaktes på e-post: personvernombud@fhi.no.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Elina Marjukka Seppälä

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Margrethe Greve-Isdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »