Cristin-prosjekt-ID: 2053205
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:07 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053205
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:07 Sist endret av: REK
Prosjekt

CandMig III: Kandesartan som forebyggende medisin ved hyppig migrene

prosjektleder

Erling Tronvik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

  • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 63527

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mai 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CandMig III: Kandesartan som forebyggende medisin ved hyppig migrene

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å se om man kan bekrefte i en stor multisenterstudie resultatene fra to tidligere mindre studier av en gunstig forebyggende effekt av candesartan 16 mg per dag mot episodisk migrene, og om man finner den samme gunstige bivirkningsprofilen som i de tidligere studiene. Dessuten vil man nå undersøke om det er en effekt av en mindre dose (8 mg). Studien gjøres på ellers friske voksne (18-64 år) med fra 2 til 8 anfall per måned som ikke bruker andre forebyggende medisiner eller har prøvd kandesartan tidligere. Dersom denne studien viser effekt vil kandesartan kunne oppnå evidensgrad A i internasjonale retningslinjer for migreneforebyggende behandling, som er en forutsetning for refusjon fra myndigheter og forsikringsselskap i både Norge og andre land. Dette vil kunne gjøre medisinen mer tilgjengelig og øke livskvaliteten for hundretusener av migrenepasienter over hele verden. Det vil også gjøres helseøkonomiske bergninger av kostnadene ved behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Tronvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1