Cristin-prosjekt-ID: 2053228
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053228
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av selvutfyllingsskjema for å fange opp selvforstyrrelser

prosjektleder

Elisabeth Haug
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 64469

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2020 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av selvutfyllingsskjema for å fange opp selvforstyrrelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved psykoseutredning bruker vi i dag et intervju EASE (Examination of Anomalous Self-Experience) for å fange opp eventuelle selvforstyrrelser. Det tar ca. 60-90 minutter å gjennomføre intervjuet, og intervjuer må være godt trenet i skjemaet og godt kjent med psykosefenomenologi. Dette gjør at det er vanskelig å gjennomføre i klinisk praksis. Vi ønsker nå å prøve ut et kort selvutfyllingsskjema (SQuEASE) for å screene for selvforstyrrelser i denne pasientgruppen. Pasientene, som kommer til utredning for en psykoselidelse, skal fylle ut skjemaet før de så intervjues med EASE. Ved hjelp av kvantitative analyser vil vi finne ut om SQuEASE fanger opp eventuelle selvforstyrrelser på en reliabel og valid måte. Dette vil kunne gjøre at flere pasienter kan bli screenet for selvforstyrrelser, og man vil kunne spare ressurser i forhold til å ta en full EASE, som i stedet kan forbeholdes pasienter som har vist å ha selvforstyrrelser på SQuEASE.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Paul Møller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Roar Fosse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Ingrid Hartveit Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Barnaby Nelson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Melbourne
1 - 5 av 5