Cristin-prosjekt-ID: 2053230
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053230
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ny metode for deteksjon av vevsiskemi i sann tid

prosjektleder

Magne Røkkum
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 66553

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny metode for deteksjon av vevsiskemi i sann tid

Populærvitenskapelig sammendrag

En av hovedårsakene til alvorlig sykdom og død er iskemi. Dette innebærer tilstander der blodtilførselen til organer er for liten til at organet kan overleve, f. eks hjerteinfarkt, hjerneslag, komplikasjoner etter operasjoner osv. Hvis denne iskemien oppdages i tide vil det i mange tilfeller være mulig å redde organet. Denne forskerinitierte studien vil anvende biosensoren IscAlert(TM) som i sann tid kan måle karbondioksid (PCO2) i vevet som er en sensitiv og spesifikk indikator på iskemi. Sensoren er 0,8 mm i diameter og kan settes inn alle organer. I denne studien settes sensoren inn i muskulatur og underhudsvev i arm/ben hos pasienter som gjennomgår kirurgi i arm/ben i blodtomhet, dvs at blodtilførselen avstenges med en blodtrykksmasnjett så lenge kirurgien varer. Studien har som formål å vise at sensorene oppdager iskemi i sann tid hos menneske slik det er påvist i alle organer i prekliniske forsøk, og vil bane veien for senere studier i andre organer for å oppdage iskemi tidsnok.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magne Røkkum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Espen Lindholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johanne Korslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tor Inge Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4