Cristin-prosjekt-ID: 2053238
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 10:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053238
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 10:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

prosjektleder

Trine Ballestad Rounge
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 63148

Klassifisering

Emneord

Tarmkreft • Bioinformatikk • Diett / kost • Biomarkører • Antibiotika • Mikrobiome

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Tarmkreftsymptomer er ofte uspesifikke og sykdommen oppdages ofte for sent til at behandlingen kan forlenge livet. Dagens screeningtester er enten omfattende og ubehagelige eller unøyaktige. Det er et behov for bedre tester. Det er sammenheng mellom den enkeltes tarmflora og tarmkreftutvikling. Livsstil kan påvirke tarmens bakterieflora og kreftrisiko, men dette samspillet er lite kjent. Ved å kartlegge alle bakterier som finnes i tarmen kan man utvikle tester som kan brukes til å oppdage forstadier og kreft tidlig. Vårt hovedmål er å utvikle nye tester for tarmbakterier som kan brukes i fremtidige screeningprogram slik at prøvetagning forenkles og resultatet blir sikrere. Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom kosthold og livsstil, tarmflora og tarmkreftutvikling. Da kan vi forbedre råd om forebygging av kreft samt øke nøyaktigheten på testene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Ballestad Rounge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Paula Berstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Elina Vinberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Øyvind Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Geir Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »