Cristin-prosjekt-ID: 2053254
Registrert av: REK Sist endret: 9. august 2021, 09:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053254
Registrert av: REK Sist endret: 9. august 2021, 09:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pustestøtte til premature barn

prosjektleder

Kristine Hermansen Grunewaldt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 58386

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 1. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pustestøtte til premature barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandlingsstrategier som kan forebygge lungeskade, bedre lungeutvikling og samtidig støtte premature barns egen pustekapasitet er avgjørende etter fødselen. Det er internasjonal enighet om å redusere tiden med mekanisk ventilasjon og i større grad benytte non-invasiv pustestøtte, da denne behandlingen anses som mindre belastende for premature barn. Kontinuerlig positiv luftveis trykk (CPAP) som holder lungene lett oppblåste ved ekspirasjonen er gullstandarden innen non-invasiv pustestøtte. Non-invasiv neurally adjusted ventilatory assist (NIV NAVA) er en ny metode med positiv trykkventilasjon der pustestøtten er basert på aktivitet i diafragma synkronisert med barnets egen pustesyklus. Barnet styrer oppstarten av et pust, pustefrekvensen, inspirasjontid og luftveistrykket. Randomiserte studier innen denne typen pustestøtte etterspørres. Vi ønsker i et randomisert cross-over studie å sammenlikne pustearbeidet hos premature barn når de ligger på CPAP og NIV NAVA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristine Hermansen Grunewaldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hilde Birgitte Hansen Brenne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Turid Follestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristine Hermansen Grunewaldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Håkon Bergseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5