Cristin-prosjekt-ID: 2053263
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053263
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Innføring av trombektomi ved hjerneinfarkt på lokalsykehus - Vil redusert tidstap og kvalitetstiltak som inkluderer simulering kompensere for mindre erfaring og lavt pasientvolum?

prosjektleder

Per Kristian Hyldmo
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 66489

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. oktober 2019 Slutt: 29. oktober 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innføring av trombektomi ved hjerneinfarkt på lokalsykehus - Vil redusert tidstap og kvalitetstiltak som inkluderer simulering kompensere for mindre erfaring og lavt pasientvolum?

Populærvitenskapelig sammendrag

Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK) er det første lokalsykehuset i Norge som innfører trombektomi ved hjerneinfarkt. Tidligere ble trombektomipasientene fra Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) sendt til Oslo Universitetssykehus (OUS). På Stavanger Universitetssykehus (SUS) har man implementert simuleringsbasert team-trening og påvist betydelig effektivisering av tidsbruk. SSHF skal innføre den samme typen simuleringsbasert team-trening for å optimalisere slagbehandlingen i samarbeid med SUS og en nasjonal rådgivende ekspertgruppe. I dette prosjektet vil vi se på effekten av redusert tid til behandling, samt effekten av simuleringsbasert team-trening og andre egnede kvalitetstiltak som kompensasjon for begrenset pasientvolum og erfaring ved SSHF. Vi vil også sammenlikne tidsbruk, klinisk utfall, mulig teknisk utfall, kliniske og demografiske data ved SUS med behandling ved SSHF før innføring av lokal trombektomi ved SSK.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Kristian Hyldmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger

Arnstein Tveiten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Olav Søvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Friedrich Martin Wilhelm Kurz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Hege Langli Ersdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 5