Cristin-prosjekt-ID: 2053267
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 05:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053267
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 05:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Persontilpasset beslutningsstøtte via app for nakke- og ryggsmerter: En randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Sigmund Østgård Gismervik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 64084

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 30. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Persontilpasset beslutningsstøtte via app for nakke- og ryggsmerter: En randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysisk aktivitet og styrkeøvelser er anbefalt for uspesifikke nakke og ryggsmerter. For pasienter er det vanskelig å gjennomføre slike aktiviteter på egenhånd uten oppfølging. Vi har utviklet en app (selfBACK) som støtter egenhåndtering og gir råd tilpasset symptomer og individuelle pasientkarakteristikker. Sentrale komponenter i systemet er pasientutdanning samt råd om treningsøvelser og generell fysisk aktivitet. Inspirert av ‘acceptance and commitment therapy’ (ACT) har vi også utviklet en verdigsorteringsapp. ACT har i tidligere studier vist effekt ved kroniske smerter. Bevisstgjøring av pasientens eget verdigrunnlag utgjør en sentral komponent i ACT. I prosjektet vil vi undersøke effekten av selfBACK og verdisorteringsappen i en randomisert kontrollert studie blant pasienter på venteliste for behandling ved Tverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulder, St. Olavs Hospital. Muskel- og skjelett helse er primært utfallsmål. En prosessevaluering vil utgjøre en integrert del av studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigmund Østgård Gismervik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gro Falkener Bertheussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anna Marcuzzi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Paul Jarle Mork

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Silje Kaspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »