Cristin-prosjekt-ID: 2053276
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 21:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053276
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 21:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

NACOS

prosjektleder

Kristin Åkerøy
ved Helse Nord-Trøndelag HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord-Trøndelag HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 43654

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NACOS

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å sammenlikne bruk av sevofluran og propofol som anestesimedikament hos barn til adenotonsillectomi i en randomisert to-senter studie. Den beskrevne forekomst av negativ atferd hos barn etter narkose står ikke i relasjon til våre erfaringer. Vi ser behov for å gjennomføre en studie med ytterligere systematisering av anestesiteknikk og medikamenter sammenliknet med tidligere studier. Hensikten er å undersøke hvorvidt barn som bedøves med sevofluran virkelig utvikler emergence delirium i større grad enn barn som bedøves med propofol, da vår erfaring tilsier noe annet. Vi ønsker også å undersøke hyppighet og eventuelle sammenhenger som kan påvises mellom de ulike anestesirelaterte forhold, eksempelvis ulik luftveishandtering og luftveiskomplikasjoner, da dette kan bidra til å belyse resultatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Åkerøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Peter Heidt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Oda Tyldum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF
1 - 3 av 3