Cristin-prosjekt-ID: 2053286
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2021, 11:16 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053286
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2021, 11:16 Sist endret av: REK
Prosjekt

Motonevroner - kan de telles?

prosjektleder

Kristian Bernhard Nilsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 68066

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Motonevroner - kan de telles?

Populærvitenskapelig sammendrag

I prosjektet skal vi studere en ny metode for å måle utviklingen av motonevronsykdommer. Motonevronsykdommer som ALS og spinal muskelatrofi destruerer motoriske nerveceller langsomt. Utviklingen av sykdommen, og effekten av medisiner mod disse, måles i dag med unøyaktige metoder som håndkraft og gangavstand. For å kunne vurdere effekten av nyutviklede medisiner er det ønskelig med mer nøyaktige metoder. Det er nå utviklet ny medisinsk tekniske metoder for å måle antall motoriske enheter eller antall motoriske nerveceller. Det er imidlertid ukjent om disse metodene er reliable og valide, nøyaktgie, repeterbare og om de uttrykker sykdommens alvorlighet og progresjon på en fornuftig måte. I dette prosjektet skal vi sammen med en internasjonalt sammensatt forskergruppe undersøke dette.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Bernhard Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mathias Toft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Angelina Manniol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Suzana Zlateva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4