Cristin-prosjekt-ID: 2053287
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053287
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 02:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

En klinisk studie for barn med lavt nivå av veksthormon. Behandling med somapacitan en gang i uken sammenliknet med Norditropin® en gang daglig.

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 59966

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 2. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En klinisk studie for barn med lavt nivå av veksthormon. Behandling med somapacitan en gang i uken sammenliknet med Norditropin® en gang daglig.

Populærvitenskapelig sammendrag

Veksthormon er essensielt for normal lengdevekst hos barn. Veksthormon er også involvert i forskjellige metabolske prosesser hos barn og voksne. Humant veksthormon har en kort halveringstid og som et resultat må eksisterende markedsført veksthormon gis ved daglige injeksjoner. Studier som ser på hvor ofte veksthormon tas viser at en fjerdedel av barna på veksthormonbehandling unnlater å ta mer enn 2 doser i uka. Somapacitan er et langtidsvirkende veksthormonderivat til ukentlig injeksjon, og denne åpne studien har som mål å undersøke om somapacitan er like sikkert og effektivt som det markedsførte legemiddelet Noritropin® som tas daglig. Studien skal inkludere 192 barn i alderen 2,5 til 11 år (10 år for jenter) med veksthormonmangel som ikke tidligere har fått behandling med veksthormon. I det første året av studien vil to tredjedeler av barna motta somapacitan og en tredjedel Norditropin. I studiens forlengelsesperiode på tre år vil alle barna motta somapacitan.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1