Cristin-prosjekt-ID: 2053295
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 10:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053295
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 10:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

prosjektleder

Jens Christoffer Skogen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 65611

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. mars 2020 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Sosial medier og sammenhengen med helse, herunder psykisk helse, er et nytt forskningsfelt, og vi vet lite om hvordan sosiale medier bør forstås som faktor i ungdoms liv. De fleste tidligere studier har utelukkende fokusert på negative effekter knyttet til bruken av sosial medier på helse hos ungdom. Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer. Hovedfokuset vil være på psykisk helse og trivsel. 3.500 elever ved videregående skoler i Bergen vil bli spurt til å delta og fylle ut spørreskjemaer på to ulike tidspunkt: mars 2020 og våren 2021. Forskningsprosjektet er en del av et større innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle et helsefremmende tiltak knyttet til sosiale medier og ungdom. Hovedprosjektet har hovedfinansiering fra Program for folkehelsearbeid i kommunene, og er eid av Bergen Kommune med følgende samarbeidspartnere: Folkehelseinstituttet, Høyskolen på Vestlandet og Hordaland Fylkeskommune.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Christoffer Skogen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1