Cristin-prosjekt-ID: 2053300
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053300
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Borrelia-arter i norske pasienter med borreliose

prosjektleder

Hanne Quarsten
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 42734

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2019 Slutt: 1. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Borrelia-arter i norske pasienter med borreliose

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulike Borrelia burgdorferi sensu lato arter er assosiert med ulike sykdomskomplikasjoner. B. afzelii er forbundet med sykdom i hud som akrodermatitt, B. garinii med nevroborreliose og B. burgdorferi sensu stricto er kjent som vanligste årsak til leddbetennelse. Det usikkert om den antatte sammenhengen mellom arter og sykdomsbilder er riktig, da sammensetningen av Borrelia-arter variere geografisk og lite data er rapportert. Borrelia-DNA isolert fra materiale fra pasienter med blant annet leddbetennelse og hudutslett skal typebestemmes med sanntids PCR-metoder. Borrelia-leddbetennelse er antatt å være uvanlig i Europa, men bare på Sørlandet sykehus diagnostiserer rundt 50 pasienter hvert år. Prosjektet skal benytte unikt materiale fra norske pasienter for å bidra med ny viktig kunnskap. Økt fokus på Borrelia-leddbetennelse i Europa vil føre til at flere pasienter får målrettet behandling noe som kan redusere muligheten for mulige komplikasjoner som autoimmune leddsykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Quarsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Guro Furseth Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Inger Johanne Widding Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Sølvi Noraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 4 av 4