Cristin-prosjekt-ID: 2053308
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021, 13:09

Cristin-prosjekt-ID: 2053308
Registrert av: REK Sist endret: 18. mars 2021, 13:09
Prosjekt

Sosial ulikhet i diabetes i Tromsundersøkelsen (1994-2016)

prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 74507

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosial ulikhet i diabetes i Tromsundersøkelsen (1994-2016)

Populærvitenskapelig sammendrag

Siden den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994 er det gjort analyser av HbA1c (langtidsblodsukker), og det er samlet inn totalt 47,000 HbA1c-prøver. Vi vil analysere sosioøkonomiske forskjeller i diabetesforekomst, behandling og helsetjenestebruk målt med selvrapportert diabetes og repeterte målinger av HbA1c (47,000 prøver) over to tiår hos deltakere i den fjerde, femte, sjette og sjuende Tromsøundersøkelsen (1994-2016).

Er du deltaker i Tromsøundersøkelsen finner du informasjon om dine rettigheter her: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=367276&sub_id=701573

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Inger Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Paz Lopez-Doriga Ruiz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Laila Arnesdatter Hopstock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »