Cristin-prosjekt-ID: 2053331
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053331
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ernæringsintervensjon ved revmatisk sykdom

prosjektleder

Anne Kristine Hjorteseth Halse
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 79907

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ernæringsintervensjon ved revmatisk sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: Å undersøke i hvilken grad optimalisering av ernæringsstatus, med og uten tilskudd av omega-3, kan påvirke sykdomsaktivitet hos pasienter med revmatoid artritt og spondyloartritter. Metode: Intervensjon 1: Alle deltakerne vil få både individuell og gruppebasert kostveiledning for å optimalisere ernæringsstatus. Ernæringsstatus måles ved baseline og prosjektslutt for å undersøke effekt av kostveiledning. Intervensjon 2: Samtidig gjennomføres dobbeltblind randomisert kontrollert studie (DB-RCT) med omega-3 eller placebo. Målinger: antropometri, biokjemi, klinikk, ernæring, livsstil Nytteverdi: Mer kunnskap om ernæring ved revmatologi. Hypotese 1: Kostomlegging til mer plante- og sjømatbasert kosthold med høyt inntak av omega-3 fettsyrer og fullverdig protein, samt lavt inntak av mettet fett og sukker, vil medføre redusert sykdomsaktivitet. Hypotese 2: Kostomlegging (som over), inkludert en tilskudd av omega-3 vil gi ytterligere redusert sykdomsaktivitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristine Hjorteseth Halse

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Randi Julie Tangvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Marie Njerve Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørg Tilde Svanes Fevang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4