Cristin-prosjekt-ID: 2053336
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053336
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Syn og synsrelatert livskvalitet hos personer som har keratokonus

prosjektleder

Vibeke Sundling
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 83890

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Syn og synsrelatert livskvalitet hos personer som har keratokonus

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke om tilpassing av mini-sklerale linser hos keratokonuspasienter gir forbedring i synsfunksjon og synsrelatert livskvalitet. Personer som har keratokonus og som undersøkes ved Specsavers Strømmen vil bli forespurt om å delta i studien. Data som samles inn er spørreskjemaopplysninger om synsrelatert livskvalitet og resultater fra klinisk undersøkelse av synsfunksjon og kontaktlinsetilpassing. Resultatene fra studiet vil bidra til økt kunnskap blant optikere/øyeleger, og belyse potensialet disse mini-sklerale linser har for å øke synsfunksjonen og synsrelatert livskvalitet hos pasienter med keratokonus.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vibeke Sundling

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Eilin Lundanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Svein Magne Roten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jørgen Gustafsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4