Cristin-prosjekt-ID: 2053346
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053346
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Musikkterapi i møte med uro og agitasjon hos personer med demens

prosjektleder

Brynjulf Stige
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Bergen kommune

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 81546

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 1. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikkterapi i møte med uro og agitasjon hos personer med demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet for denne kvalitative studien er kunnskap om i hvilke situasjoner på et sykehjem musikkterapi kan gjøre agiterte personer med demens tryggere, noe som kan bidra til forbedret praksis i tråd med Helsedirektoratets demensretningslinje som vektlegger personsentrerte,ikke- medikamentelle tilnærminger, og nevner musikk som en mulig intervensjonsform. Studien tar utgangspunkt i RCT-er som har vist effekt av musikkterapi på agitasjon hos personer med demens, og forsøker å skaffe data som kan belyse om og hvordan musikkterapi best kan implementeres i en kompleks og krevende institusjonshverdag. Prosjektet vil foregå på to forsterkede enheter på et sykehjem i Bergen der både pleiere og musikkterapeuter vil benytte individuelt tilpasset sang og musikk, i situasjoner der det erfaringsmessig kan oppstå uro som for eksempel i morgenstell eller vaktskiftetiden. Metodisk vil studien baseres på fokusgruppeintervjuer, og aksjonsforskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brynjulf Stige

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Anna-Helle-Valle Anna-Helle-Valle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Frode Aass Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3