Cristin-prosjekt-ID: 2053363
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053363
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

SIPEA-2: Kan vi redde liv ved bedre anvendelse av informasjon tilgjengelig ved akuttpsykiatrisk innleggelse?

prosjektleder

Liv Mellesdal
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 46004

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SIPEA-2: Kan vi redde liv ved bedre anvendelse av informasjon tilgjengelig ved akuttpsykiatrisk innleggelse?

Populærvitenskapelig sammendrag

Levetiden for kvinner og menn som har vært innlagt i psykiatrisk sykehus er hhv 15 og 20 år kortere enn for den generelle befolkningen. Pasienter innlagt i akuttpsykiatriske mottak har antatt dårligst prognose. Det er nedslående at moderne psykiatrisk behandling ikke har greid å bidra til reduksjon i dødsratene de siste 30 årene. Dette tyder på kunnskapsmangel snarere enn ressursmangel. Årsakene til tidlig død er selvmord og ulykker, samt tidlig død ved somatisk sykdom. Innleggelse i akuttpsykiatriske mottak gir mulighet for identifisering av risiko og igangsetting av målrettet forebyggende behandling og tiltak, og dagens praksis utnytter ikke denne muligheten godt nok. Hovedmålet med SIPEA-2 er å vesentlig øke treffsikkerheten i beslutninger om forebyggende tiltak på individnivå ved systematisk risikoanalyse basert på tilgjengelige data ved akuttinnleggelse. Data i SIPEA-2 er unike i verden og kunnskapen har potensial til å forebygge tidlig død i denne svært sårbare pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Mellesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ingrid Hjulstad Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Erik Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kristin J Fredriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Helle Kristine Schøyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »