Cristin-prosjekt-ID: 2053366
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053366
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sekvensering og genotyping av virus innsamlet i Nepal

prosjektleder

Åshild Kristine Andreassen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 42335

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sekvensering og genotyping av virus innsamlet i Nepal

Populærvitenskapelig sammendrag

Diarrheal disease and respiratory illness are major causes of childhood morbidity and mortality in developing countries. It is important to understand the etiology of diversity and distribution of different viral strains causing diarrhea and respiratory illness, to prevent severe morbidity and mortality among children. With limited resources and diagnostic facility, these remain major challenges in Nepal. This study use donated coded stool and respiratory samples without personal identifier to determine prevalence and genotype of Rotavirus, Astrovirus and Non polio enterovirus in children in Nepal. Our aim is to understand serotypes distribution and seasonal variation in Nepalese community. We will study co-infection with other viral or bacterial pathogens. Determining the prevalence and genetic diversity of these pathogens will support the preventive and control strategies for improvement of public health. The Nepal Health Research Council as National IRB of Nepal approved the study.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åshild Kristine Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jennifer Lynn Dembinski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Susanne Dudman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Rose Vikse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »