Cristin-prosjekt-ID: 2053367
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053367
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomsten av tørre øyne

prosjektleder

Tor Paaske Utheim
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/832

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2019 Slutt: 1. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomsten av tørre øyne

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er flere studier som viser at tørre øyne utgjør en betydelig reduksjon i livskvalitet. Hensikten med studien er å kartlegge forekomsten av tørre øyne i ulike pasientgrupper (pasienter som oppsøker grå stær operasjon, med diabetes, og de som skal mota intraokulær injeksjon). Data om tørre øyne i disse gruppene er begrenset. For å kunne forutse fremtidig behov for tørre øyne behandling, er det viktig å ha informasjon om omfanget av tørre øyne sykdom. Videre vil analyse av tårevæske og meibum ved hjelp av multiplex, proteomikk og lipidomic analyser gi oss bedre innsikt i mekanismer involvert ved tørre øyne. Vi vet at tørre øyne er relatert til diabetes og kjønnshormoner. Av den grunn er vi også interessert i å analysere nivåene av glukose, HbA2c, HDL, LDL, triglyserider, testosteron og østrogen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Paaske Utheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Xiangjun Chen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Vegard Forsaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Reza Badian

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Neil Lagali

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »