Cristin-prosjekt-ID: 2053368
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2021, 10:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053368
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2021, 10:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst og prognostisk betydning av tumorinfiltrasjon i lymfekar og blodkar ved blærekreft behandlet med radikal cystectomi

prosjektleder

Erik Skaaheim Haug
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/532

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 1. februar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst og prognostisk betydning av tumorinfiltrasjon i lymfekar og blodkar ved blærekreft behandlet med radikal cystectomi

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å utføre en retrospektiv studie på biologisk materiale fra pasienter behandlet med operativ fjerning av urinblæren pga blærekreft. Vi ønsker å kartlegge forekomsten av kreftcelleinfiltrasjon i i hhv. blod-og lymfekar og undersøke om det er forskjeller knyttet til overlevelse om svulstceller sprer seg i enten blod eller lymfekar. Studien vil innebære mikroskopisk regranskning av biologisk materiale (operasjonspreparater fra Patologiavdelingens diagnostiske biobank) der vi vil bruke immunhistokjemisk metode på en representativ vevsblokk med kreftvev for å skille mellom blod og lymfekar. Det vil være interessant å kartlegge evt assosiasjoner mellom allerede kjente prognostiske histopatologiske variabler og de to ulike spredningsveiene når det gjelder overlevelse. Vi vil inkludere ca 252 pasienter operert med fjerning av urinblæren ved Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg i tidsrommet 2000-2016. Pasientene har avgitt bredt samtykke under Urologisk Virksomhetsregister.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Skaaheim Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Birgitte Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Tor Audun Kveim Gram

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3