Cristin-prosjekt-ID: 2053386
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053386
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosioøkonomisk status og betydningen i utviklingen av kardiovaskulære sykdommer over tid og den medierende effekt av farmakologisk behandling.

prosjektleder

Anne Elise Eggen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 60845

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosioøkonomisk status og betydningen i utviklingen av kardiovaskulære sykdommer over tid og den medierende effekt av farmakologisk behandling.

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette PhD prosjektet er en del av prosjektgruppen ‘Sosial ulikhet i helse’, et delprosjekt i ‘Befolkningsundersøkelser i nord’, en stor tverrfaglig strategisk satsing ved UiT. PhD prosjektet skal undersøke betydningen sosioøkonomisk status har i utviklingen av kardiometabolske sykdommer over tid og den medierende effekt av legemiddelbehandling. For å undersøke problemstillingen vil vi bruke data fra Tromsøundersøkelsen og gjøre enn kobling med Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret. Den metodiske tilnærmingen er kvantitativ med longitudinell design. Med longitudinell design vil vi ha en unik mulighet til å undersøke langsgående effekten av sosiale ulikheter i helse gjennom hele livsløpet, og kombinere kliniske, antropometriske, livsstils- og legemiddeldata med sosioøkonomisk status, og undersøke den medierende virkningen av farmakologisk behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Elise Eggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Hilde Leikny Sommerseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Chi Quynh Vo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ellisiv Bøgeberg Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »