Cristin-prosjekt-ID: 2053389
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053389
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Måling av rehabiliteringsmål

prosjektleder

Knut Hestad
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 71114

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. februar 2020 Slutt: 3. februar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måling av rehabiliteringsmål

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: Undersøke om måleinstrumentet Pasient Spesifikk Funksjons Skala (PSFS) er egnet til å dokumentere og måle endringer i rehabiliteringsmål for pasienter med ervervet hjerneskade. Det er 2 utvalg; (1) 59 pasienter med ervervet hjerneskade. Data samlet inn i 2016/17. (2) 70 pasienter med hjerneslag. Data samles inn i 2020. PhD-prosjektet består av 3 delstudier: (1) Utprøving av PSFS. Det undersøkes om 59 pasienter med ervervet hjerneskade er i stand til å gjennomføre PSFS. (2) Teste validitet, reliabilitet og responsivitet for PSFS. 70 pasienter med hjerneslag vil bli inkludert. COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) er førende for valg av metode. (3) Undersøke innholdet i pasientenes rehabiliteringsmål på en rehabiliteringsavdeling og i kommunehelsetjenesten. 70 pasienters mål blir kategorisert i Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF). Resultatet av studien vil kunne dekke et kunnskapshull.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Knut Hestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Berit Arnsveen Bronken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Unni sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Janne Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Helene Lundgaard Søberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5