Cristin-prosjekt-ID: 2053392
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053392
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 03:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

Repeterbarhet og overenstemmelse mellom tre teknologier i målingen av totalt astigmatisme i hornhinnen

prosjektleder

Aleksandar Stojanovic
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

forskningsansvarlige enheter

 • Øyelegesenteret AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 72084

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. desember 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Repeterbarhet og overenstemmelse mellom tre teknologier i målingen av totalt astigmatisme i hornhinnen

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere typer ny teknologi for måling av total hornhinne astigmatisme (TCA), som forutsetter måling av både fremre og bakre hornhinne, har vært utviklet de siste åra. Behovet for nøyaktige TCA målinger har økt i takt med behovet for økt presisjon av gråstær/linsebytte- og synskorrigerende kirurgi. Det savnes imidlertid fortsatt en etablert «gull standard» for TCA målinger og dette prosjektet har som formål til å bidra i denne retningen med solide kliniske data, som fortsatt savnes i faglitteraturen. Vår forskning har som formål å evaluere repeterbarhet av målinger av TCA ved bruk av tre instrumenter som bruker tre forskjellige typer avbildning teknologi og to forskjellige kalkulasjons metoder i estimeringen av TCA. TCA målt med forskjellig teknologi hos friske øyne, øyne som har gjennomgått laserkirurgi av hornhinne og øyne med keratoconus vil bli evaluert innen tre separate studier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aleksandar Stojanovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Zhou Wen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Øyelege Stojanovic AS

Filip Stojanovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Yue Feng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Øyelege Stojanovic AS

Xiangjun Chen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »