Cristin-prosjekt-ID: 2053409
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053409
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ultralydforsterket behandling av bukspyttkjertelkreft

prosjektleder

Georg Gjorgji Dimcevski
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 47345

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ultralydforsterket behandling av bukspyttkjertelkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en åpen, randomisert, singelsenter studie for å studere toksisitet og effekt av en ny behandlingsmetode for pasienter med ikke-operabel bukspyttkjertelkreft. Behandlingen kalles sonoporasjonsforsterket cellegift, og består av mikrobobler (SonoVue) og målrettet ultralyd, kombinert med standard cellegift (Gemcitabine og Nab-Paclitaxel, eller FOLFIRINOX). Median overlevelse ved bukspyttkjertelkreft har kun bedret seg marginalt de siste tiårene, til tross for stor utvikling innen kreftbehandling generelt. Utilstrekkelig levering av cellegift inn til kreftcellene er et viktig problem i behandlingen av bukspyttkjertelkreft, som ved mange typer solide svulster, og doseøkning er ofte ikke aktuelt fordi det vil gi økt toksisitet. Sonoporasjonsforsterket cellegift kan potensielt øke opptaket av cellegift i området som behandles uten å gi økt toksisitet i kroppen ellers. En slik behandlingseffekt kan bidra bedre sykdomskontroll, reduserte symptomer og potensielt økt overlevelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Georg Gjorgji Dimcevski

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Odd Helge Gilja

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Spiros Kotopoulis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bente Kristin Abelseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Dag Hoem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »