Cristin-prosjekt-ID: 2053411
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053411
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjønns- og aldersforskjeller i traumebehandling?

prosjektleder

Torben Wisborg
ved Finnmarkssykehuset

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Finnmarkssykehuset

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 84546

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønns- og aldersforskjeller i traumebehandling?

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning viser at undertriagering av mistenkt alvorlig skadde forekommer, og formålet med denne oppgaven er å finne ut om det er finnes en kjønns- og/eller aldersbasert diskriminering i forhold til prehospital behandling, mottak med traumeteam og destinasjon fra skadested. Studien undersøker nærmere om det er ulikheter i disse gruppene i forhold til transport, prehospital behandling, valg av sykehus og om traumeteam ble aktivert eller ikke gitt at gruppene har like skader.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torben Wisborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Finnmarkssykehuset

Mira-Maria Kröger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2