Cristin-prosjekt-ID: 2053443
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053443
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

prosjektleder

Helle Høyer
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1916

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk studie av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke de genetiske faktorene som bidrar til ALS i Norge. Prosjektet er i første omgang planlagt som en pilot studie med 130 ALS pasienter fra Akershus, Hordaland, Nordland, Telemark og Troms. Ved samtykke til deltakelse, ønsker vi å tappe en liten mengde fullblod samt innhente relevante journalopplysninger. Genetisk forskning på ALS og klinisk genetisk testing ved ALS er lite utbredt i Norge. Pasient organisasjonen etterlyser mer genetisk testing. Genetisk testing kan gi en eksakt årsak til sykdommen og vil fremover få økt betydning, ettersom genspesifikk medisin utvikles. Dette prosjektet vil gi et estimat på andelen av norske pasientene som kan være aktuelle for genspesifikk medisin. Prosjektet vil bidra til å øke kunnskap, kvalitet og fokus i helsevesenet på genetisk testing ved ALS i Norge. Prosjektet vil også kunne bidra til å få kliniske behandlingsstudier til Norge samt gjennomføre andre forskningsprosjekter på årsaksforhold til ALS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Høyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Katrin Schluter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Geir Bråthen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ineke HogenEsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF

Lif Kristin Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »