Cristin-prosjekt-ID: 2053451
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053451
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Automatisk segmentering av ledd ved hjelp av nevrale nettverk.

prosjektleder

Kjell Inge Gjesdal
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 61225

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisk segmentering av ledd ved hjelp av nevrale nettverk.

Populærvitenskapelig sammendrag

Segmentering av ulike anatomiske strukturer basert på radiologiske bilder (CT, MR primært) har en rekke anvendelser, eksempelvis innen anatomiundervisning, diagnostisering, behandling og behandlingsmonitorering. Prosessen er svært tidkrevende da den ofte innbefatter et omfattende manuelt inntegningarbeid. Forskningen vi nå initierer vil gi svar på om såkalte kumulative nevrale nettverk (eng.: CNN) raskere kan anvendes til segmentering av anatomiske strukturer i ledd der magnetisk resonans (MR) bildeopptak er anvendt som datakilde. Vi anvender innledningsvis en eksplorativ tilnærming der vi gjennom kvantitativ metodikk søker å kartlegge hvordan verdien av ulike variabler i ulike nevrale nettverket påvirker segmenteringens nøyaktighet. Nøyaktigheten til segmenteringen avgjøres ved å sammenlikne denne med de anatomiske MR snittene. Segmenterte leddstrukturer skal i vårt prosjekt bli 3D-printet, AR/VR visualisert og til slutt inngå som input til en kirurgisk simulator.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjell Inge Gjesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Webjørn Rekdalsbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ibrahim Haneed

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3