Cristin-prosjekt-ID: 2053456
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053456
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

CA209-7H4 NIPU: En studie av UV1 vaksine, i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab vs behandling med nivolumab ogipilimumab gitt alene, for behandling av pasienter med mesoteliom

prosjektleder

Åslaug Helland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 47804

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 1. januar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CA209-7H4 NIPU: En studie av UV1 vaksine, i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab vs behandling med nivolumab ogipilimumab gitt alene, for behandling av pasienter med mesoteliom

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en åpen, multinasjonal, randomisert fase II studie som skal undersøke effekt og sikkerhet av behandling med nivolumab og ipilimumab med eller uten tillegg av UV1 vaksine hos pasienter med malignt inoperabelt pleuralt mesoteliom, etter progresjon på standard kjemoterapi. UV1 er en terapeutisk kreftvaksine rettet mot telomerase. Siden telomerase er et viktig enzym og universelt uttrykt i de fleste tumorceller, men kun har begrenset uttrykk i normalvev, representerer det et unikt antigen som grunnlag for immunterapi som behandling mot kreft. GM-CSF (Leukine® / saragramostim) gis som en immunmodulator før hver UV1 vaksinasjon. Arm A får 8 UV1 injeksjoner i kombinasjon med nivo og ipi i løpet av de første 13 uker, med fortsatt behandling med nivo og ipi i inntil 2 år. Arm B får kun behandling med nivo og ipi i inntil 2 år. Hypotese: Behandling med UV1 i kombinasjon med nivo og ipi, vil forbedre progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenliknet med nivo og ipi gitt alene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Horndalssveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjersti Hornslien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Saima Jamil Farooqi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »