Cristin-prosjekt-ID: 2053463
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053463
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Alkoholbruk og symptomer på depresjon og angst i en generell befolkningsundersøkelse

prosjektleder

Jørgen Gustav Bramness
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 89333

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkoholbruk og symptomer på depresjon og angst i en generell befolkningsundersøkelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal se på den prediktive verdien av selvrapportert alkoholbruk i forhold til symptomer på angst eller depresjon i en generell befolkningsundersøkelse av innbyggere i Tromsø over 40 år (Tromsøundersøkelsen 7). Spesielt skal undersøkelsen fokusere på om ulike bakenforliggende faktorer som kjønn eller sosioøkonomiske forhold modifiserer sammenhengen. Vi ønsker også å se om forholdet mellom alkoholbruk av psykiske symptomer er ulikt på ulike nivåer av alkoholbruk. Vi skal bruke ulike selvrapportmål på alkoholbruk som både tar hensyn til mengde og problemer knyttet til bruken. Man skal i tillegg bruke en del biomarkører som (muligens) vil hjelpe til å belyse evt. diskrepans mellom selvrapportert bruk og egentlig bruk. Angst og depresjon vil bli målt med to ulike selvrapporteringsmål (HSCL og HADS), som begge er anerkjente og kan utfylle hverandre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørgen Gustav Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne Høye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ingeborg Bolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingeborg Rossow

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Trond N. Bjerke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »