Cristin-prosjekt-ID: 2053483
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053483
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

En ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie (PASS), for å evaluere sikkerhet og tolerabilitet ved rutinemessig behandling med ITULAZAX av voksne med trepollenallergi.

prosjektleder

Sverre Steinsvåg
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 60025

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie (PASS), for å evaluere sikkerhet og tolerabilitet ved rutinemessig behandling med ITULAZAX av voksne med trepollenallergi.

Populærvitenskapelig sammendrag

We want to investigate the safety and tolerability of the ITULAZAX in adults (18-65 years of age) in the first 4-6 months of treatment in a real-life setting. In the clinical development programme the ITULAZAX was observed to be well-tolerated. However, no safety and tolerability data for the product from the use in a routine care setting are available. This non-interventional observational post authorization safety study is conducted in order to document the safety and tolerability of the ITULAZAX in real-life clinical practice. Non-interventional, observational, multi-site, open-label multi-national study to investigate the safety and tolerability of ITULAZAX in adult patients in a real-life setting in Germany, the Netherlands, Denmark, Sweden, Norway and Finland.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Steinsvåg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sørlandet sykehus HF
1 - 1 av 1