Cristin-prosjekt-ID: 2053499
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053499
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling for barn og ungdom som sliter med angst

prosjektleder

Åshild Tellefsen Håland
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 82249

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 29. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling for barn og ungdom som sliter med angst

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal undersøke effekten av to ulike behandlingsformer for barn og ungdom som sliter med angst. Den ene behandlingsformen er emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) og den andre er et kognitivt adferds terapeutisk flerfamilietilbud (RISK). Vi har, med bakgrunn i egen forskning og forskning i andre land, grunn til å tro at begge behandlingene gir god effekt, men trenger å undersøke dette grundig i en norsk kontekst. Vi ønsker å undersøke hvilken endring i angstsymptomer de to behandlingene fører til. Prosjektet er todelt. Siden EFST behandlingen ennå ikke er utprøvd forskningsmessig innen psykisk helsevern i Norge vil vi undersøke denne nærmere i en pilot før vi starter opp med en mer omfattende RCT studie. I Pilotstudien deltar kun en EFST terapeut og data hentes kun ved start og slutt av behandlingen. I RCT studien vil det delta flere terapeuter i begge behandlingsformene og data vil bli samlet inn ved start, undervies, slutt, samt tre og seks måneder etter behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åshild Tellefsen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF
Aktiv cristin-person

Rune Zahl-Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 2 av 2