Cristin-prosjekt-ID: 2053505
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053505
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av ketose på smerte og livskvalitet hos pasienter med lipødem

prosjektleder

Siren Nymo
ved Helse Nord-Trøndelag HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord-Trøndelag HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 93888

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av ketose på smerte og livskvalitet hos pasienter med lipødem

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med forskningsprosjektet blir å undersøke om en ketogen-diett kan være et behandlingsalternativ for pasienter med lipødem ved å redusere smerter og forbedre livskvalitet. En randomisert kontrollert studie vil bli gjennomført for å sammenligne effekten av tre diett-intervensjoner. Uttrekning til 10 uker på (1) lav-karbohydrat og høy-fett (LCHF)-diett, (2) lav energi-diett (LED) med lavt- eller (3) høyt karbohydrat-innhold bestående av vanlig mat og måltidserstatningsprodukter. Effekt av en ketogen diett er at man øker fettforbrenningen og reduserer bruk av glukose som energi kilde. Måling av smerte og QoL ved spørreskjema, kroppssammensetning med DEXA, effekt på hud og underhudsfett med MRI, ketose, inflammasjonsmarkører, appetitt og lipider i blod, plasma og fett biopsi, ved start og umiddelbart etter intervensjon. Dette kan være et ikke invasivt behandlingsalternativ for pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siren Nymo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Kjetil Retterstøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ann Kristin de Soysa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Catia Martins

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kari Hanne Geilo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5