Cristin-prosjekt-ID: 2053516
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053516
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom

prosjektleder

Maria Christine Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 78545

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom. Vi vil bruke gener som instrumentelle variabler i mendelsk randomisering studier av sammenhengen mellom klassiske risikofaktorer for hjerte-kar sykdom (røyking, kroppmasseindeks, blodtrykk etc.) og infertilitet. Denne metoden reduserer risikoen for at sammenhengene er feilaktig. Vi vil også se om det er et overlapp i gener som er risikofaktorer for hjerte-kar sykdom og infertilitet, for å etablere om det eksisterer felles genetiske risikofaktorer. Prosjektet vil også gi viktig informasjon om den prospektive sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom er lik blant menn og kvinner, om sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom hos kvinner kan forklares av bruk av assistert befruktning eller svangerskapskomplikasjoner, og til slutt om barn av foreldre med fertilitetsproblemer har en endret kardiometabolsk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Astanand Jugessur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Bjørn Olav Åsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Janet Rich-Edwards

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Harvard School of Public Health

Abigail Fraser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »