Cristin-prosjekt-ID: 2053519
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053519
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Induksjonsbehandling før første HMAS ved myelomatose. En populasjonsstudie fra Norge.

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 42833

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Induksjonsbehandling før første HMAS ved myelomatose. En populasjonsstudie fra Norge.

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien ser på førstelinjebehandling av myelomatose før HMAS (stamcelletransplantasjon). Pasientene får da vanligvis 4-6 kurer med kombinasjon av tre typer cellegift. VCD (Velcade, Cyklofosfamid og Deksametason) og VTD (Velcade, Thalidomide og Deksametason) har vært vanlig i mange år, siden ca. 2008. De siste 4-5 årene har VRD (Velcade, Revlimid og Deksametason) blitt mer vanlig de fleste steder, men med stor variasjon innad i Norge. I Trondheim og Bergen bruker de fortsatt mest VCD. Vi vet ikke hva som er den beste behandlingen. Vi vil forsøke å besvare dette ved å se på retrospektive data; hvilken behandling som ga best respons, lengst progresjonsfri- og totaloverlevelse samt minst risiko for bivirkninger og skifte av behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anders Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tobias Slørdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Kari Lenita Moore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jakob Nordberg Nørgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »