Cristin-prosjekt-ID: 2053532
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 05:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053532
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 05:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Svømming i kaldt vann - Marinejegerstudien

prosjektleder

Jonny Hisdal
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 35176

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2019 Slutt: 1. november 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svømming i kaldt vann - Marinejegerstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Vårt mål er at denne studien kan føre til tryggere operasjoner for Marinejegerne, og muligens bedre prestasjoner. Vårt primære mål ved studien, er å måle kjernetemperatur og hudtemperatur på Marinejegere når de gjør trening på 10.000 meter svømming i åpent hav. Vårt sekundære mål er å måle biomarkører med fokus på funksjonell hemostase, som er påvirket av en mulig dropp i kjernetemperatur. Vi vil også inkludere tester på kognitive funksjoner, hjerterytme og styrke, for å se hvordan disse blir påvirket av et eventuelt drop i kjernetemperatur. Studien har et klart formål om å få ny kunnskap om helse og prestasjon hos Marinejegere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jonny Hisdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jonny Hisdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Geir Strandenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Erling Bekkestad Rein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Paul Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Olympiatoppen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »