Cristin-prosjekt-ID: 2053534
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053534
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Perioperativ pasientrapportert kognitiv funksjon hos pasienter med diffust gliom

prosjektleder

Lisa Millgård Sagberg
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 67005

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2019 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Perioperativ pasientrapportert kognitiv funksjon hos pasienter med diffust gliom

Populærvitenskapelig sammendrag

Diffuse gliomer er den vanligste typen av ondartede, primære hjernesvulster hos voksne. Kognitiv svekkelse er et betydelig problem hos mange av pasientene, men sammenhengen mellom kirurgi og kognitiv funksjon er lite undersøkt. De fleste kirurgiske studier som tidligere er gjort har brukt omfattende nevropsykologiske tester i små og selekterte utvalg. Slike studier kan være utsatt for seleksjonsskjevhet, og testene som brukes tar ikke høyde for pasientenes subjektive opplevelse av kognitiv funksjon. I denne studien ønsker vi å undersøke pasientrapportert kognitiv funksjon før og etter kirurgi i en populasjonsbasert kohort med pasienter som er operert for gliom på St. Olavs hospital i perioden 2011-2019. Pasientrapportert kognitiv funksjon, kliniske data og bildedata skal hentes fra tidligere godkjent prosjekt 2011/974 og fra Midt-Norsk hjernesvulstregister (2015/215). Vi ønsker også å bruke referansedata fra normalpopulasjonen (innsamlet til en studie publisert i 1998).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisa Millgård Sagberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ole Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stine Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marianne Jensen Hjermstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4